Webshop

Zaloguj się

Zarejestruj się

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i krajowymi przepisami wykonawczymi dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym państwie członkowskim. Za pomocą niniejszej Polityki prywatności udzielamy Ci kompleksowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Blumex Dolata Sp.J. i praw, które Ci przysługują.
Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Należą do nich przede wszystkim imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, ale także adres IP. Dane anonimowe to takie, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.